MUSTARD-Splash-Spoon-Rest-Holder-I-Lffelhalter-I-fr-Kochlffel-I-Kchenzubehr-I-Tropf-Optik-I-Ablage-fr-Kchenhelfer-I-Kochlffelhalter-I-Sphlmaschinenfest-I-Lffelablage-I-Splash-Rot 9,82 EUR*